Преглед меса - трихинелоза - тешка заразна болест људи

Трихинелоза је тешка заразна болест људи Преноси се преко зараженог свињског меса које није прошло контролу. Свиње су наизглед здраве и не одају никакве знаке болести.

Оне се заразе преко глодара. Реченица коју често чујемо је: „то су моје свиње и знам да су здраве, не морам их прегледати“ никако не стоји. Када свиња поједе глодара циклус ове паразитске болести почиње. Код људи се некада заврши са смртним исходом, а преживели су на доживотној терапији. Посебан ризик представља месо за сушење. Ниске температуре сушења нису у стању да елиминишу ларве трихинеле па су најчешћи примери заразе са сушеним месом. ЈЕДИНА ПРЕВЕНТИВА ЈЕ ПРЕГЛЕД МЕСА. Можемо га обавити методом компресије или вештачке дигестије. На крају и Ваша законска обавеза је преглед меса. Много је битно правилно узети узорак, иначе је реглед немогуће урадити. Узима се корен дијафрагме(два идентична мишића која се налазе на прелазу опне-дијафрагме уз мишић и везани су уз ребарни лук за кичму). Потрудили смо се да Вам сликовито објаснимо процедуру. Уз узорак је неопходно донети и ушне маркице свиње.